Asuntoreformi 2018
— kilpailu etsi uusia ratkaisuja tämän hetken asuntorakentamisen haasteisiin. Kilpailuehdotuksemme nimimerkillä 'avoimet ovet' osallistui jyväskylän kuokkalan keskustasta käytyyn kilpailuun ja sai kilpailusta kunniamaininnan. Ehdotus on tehty yhteistyössä arkkitehtien anni vanha-patokoski ja niamh nimorainin kanssa.
KORTTELI JA SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Elämme yhteiskunnallisella tasolla haastavaa aikaa. Yhteiskunta eriarvoistuu, ihmisryhmät "kuplautuvat" omiin erillisiin ympyröihinsä, yleinen välinpitämättömyys kasvaa, ja vanhukset sekä lapsiperheet tuntevat yksinäisyyttä. Uusi Kuokkalan keskusta antaa hyvän kehyksen ihmisten kohtaamisille. Yhteisöllisyys toteutuu läpi korttelisuunnitelman ja rakennusten tilajärjestelmän.

Korttelissa on kolme erillistä rakennusta, joiden välistä avautuu kauniita kaupunkinäkymiä. Alueen keskellä kulkee julkinen raitti korttelin läpi kirkolta kohti terveysasemaa. Tontin vieressä oleva puisto liittyy kulkureitteineen luontevasti korttelin reitistöön. Jokainen on tervetullut kulkemaan korttelin läpi tuntematta olevansa yksityisellä alueella.
YHTEISTILAT JA
KASVUALUSTA

Uuden korttelin rakennuksia yhdistää yhteinen yhteistilojen verkosto. Se kokoaa alueen ihmiset yhteen koko Kuokkalan alueelta: yhteistilat eivät palvele ainoastaan korttelin omia asukkaita vaan tarjoavat palveluita myös laajemmin. Riippuu asukkaista minkälaista toimintaa se voi olla. Yhteistilat toimivat alustana niin erilaisille paikallisille yrityksille, palveluille, juhlatiloille, työtiloille jne. Ennenkaikkea se toimii alustana ihmisten välisille kohtaamisille, joista tilojen toiminta lähtee kasvuun. Yhteistilat voi jakaa karkeasti kahteen: varta vasten tehdyt toiminnalliset yhteistilat tukevat yhteisöllisyyden organisoitua puolta ja välitilat ensisijaisesti spontaania ja yllätyksellistä puolta.
ASUKKAAT, ASUNNOT JA JOUSTAVAT ASUMISEN RATKAISUT

Ihmiset haluavat yhä enenevissä määrin vaikuttaa asumiseensa, eivät ainoastaan asuntonsa fyysisiin suunnittelu- ja sisustusratkaisuihin, vaan myös palveluiden ja tapahtumien tuottamiseen, toimintatapoihin ja asumiskulttuuriin.

Kortteli on kuin yksi kylä, joka muodostuu kolmesta rakennuksesta. Jokainen rakennus muodostaa yhden yhteisön, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kylän jakautuminen kolmeen rakennukseen jakaa myös yhteisön kolmeen pienempään yksikköön. Jokainen rakennus jakautuu vielä kerroksittain omaksi pienemmäksi yhteisökseen, kuin perheiksi. Kun yhteisö on mahdollisimman pieni, yhden yksittäisen henkilön vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Jokainen pystyy vaikuttamaan hyvin helposti oman kerroksensa yhteisiin tiloihin kuten luhtikäytäviin ja parvekkeisiin ilman erityistä vaivannäköä tai "osallistumista". Pienen talon yhteisö lisää turvallisuutta: kaikki tuntevat naapurinsa ainakin jollakin tasolla ja näkevät, jos jollakulla menee huonosti.

Kuokkalan uudessa keskustassa asunnot joustavat eri tasoilla. Pohjaratkaisu mahdollistaa monipuolisen asuntojakauman ja antaa mahdollisuuden rakentaa persoonallisia asuntoja. On erikokoisia rivitaloasuntoja, on kaksikerroksisia parviasuntoja, on terassiasuntoja ja sisäisesti joustavia kerrostaloasuntoja. Rakennusvaiheessa tuleva asukas voi koota itselleen sopivista palasista unelmiensa asunnon. Myöhemmin asuntoon voidaan liittää tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan lisähuoneita hyvin helposti. Asunnoissa toteutuu hyvin myös sisäinen joustavuus: ne avautuvat aina kahteen ilmansuuntaan ja toimintojen sijoittaminen ja muuttaminen asunnossa onnistuu myös vuokralaiselta.

Yksi mahdollinen joustavan ja edullisen asumisen rahoitusmalli voi olla osuuskunta. Jokainen uusi asukas liittyy korttelia hallinnoivaan osuuskuntaan. Näin jokainen omistaa siitä osuuden ja voi valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan asunnon. Kun elämäntilanne myöhemmin muuttuu, voi asukas muuttaa korttelin sisällä toiseen asuntoon, joka vastaa paremmin hänen tarpeitaan ostamatta uutta asuntoa. Osuuskunta maksaa pienimmän asunnon verran, lisäneliöistä asukas maksaa vuokraa osuuskunnalle. Kukaan ei siis omista yhtä yksittäistä asuntoa vaan osan osuuskuntaa. Osuuskunta tarjoaa kasvualustassaan myös muita palveluja ja mahdollinen liikevoitto näkyy asumiskustannusten alenemisena.

PALVELUT

Asumiseen liittyvät palvelut ovat olennaisena osana Kuokkalan uutta keskustakorttelia. Yhteistilat ovat yksi palveluiden muoto: työtiloja, joogasalia, juhlatiloja tai vierashuoneita voidaan varata yhteisen käyttöjärjestelmän kautta. Yhteisiä voivat olla tilojen lisäksi esimerkiksi Netflix, autot, sähköpyörät, siivouspalvelu, lapsenvahtipalvelu, aulapalvelut yms.

Lähes jokaisessa asunnossa on kuistiksi nimetty palvelueteinen. Palvelueteiseen asukkaat voivat tilata ruokaa, roskienvientipalvelua, nettiostoksia, terveyspalveluja tai vaikka kampaajan. Kuisti lisää myös asunnon sisäistä joustoa: mikäli asukkaalla ei ole palvelueteiselle tarvetta, tilan voi muuttaa johonkin muuhun käyttöön: verstaaksi, kirjastoksi tai vaikka vierashuoneeksi.

Asukkaat voivat alueella tuottaa myös itse palveluita. Ulospäin myytäviä palveluita voivat olla yhteistilojen vuokraus, auton tai sähköpyörän vuokraus, kahvilan ja pesulan pitäminen. Asumisen osuuskuntamalli voi jatkua myös palveluiden tuottamiseen ja tuottaa asukkaille näin tuloja, jotka voidaan käyttää esimerkiksi asumiskustannuksiin.
2019 © Nemo arkkitehdit
Tehtaankatu 13 B 29
00140, Helsinki
c/o Pallasmaa
Seuraa meitä:
nemo@nemoarkkitehdit.fi
puh. 050 308 4152
Tiedustele: